• Area1. Sapporo
 • ROYCE' Sapporo Marui Imai Shop
  Marui Imai Main Store Odori, B2,
  11, Nishi 2, Minami 1, Chuo-ku, Sapporo
  ROYCE' Sapporo Tokyu Shop
  Sapporo Tokyu Depertment Store B1,
  1, Nishi 2, Kita 4, Chuo-ku, Sapporo
  ROYCE' Hiragishi Shop
  Hiragishi Pearl Heim Buillding 1F,
  3-30, Hiragishi 6-13, Toyohira-ku, Sapporo
  ROYCE' Fukuzumi Shop
  1-1, Fukuzumi 3-1, Toyohira-ku, Sapporo
  ROYCE' Atsubetsu Sunpiazza Shop
  Sunpiazza B1, 7-2, Atsubetsu Chuo 2-5,
  Atsubetsu-ku, Sapporo
  ROYCE' Atsubetsu Nishi Shop
  700-70, Atsubetsu Nishi 3-6,
  Atsubetsu-ku, Sapporo
  ROYCE' Nishi Miyanosawa Shop
  18-1, Nishi Miyanosawa 4-4,
  Teine-ku, Sapporo
  ROYCE' Ainosato Park Shop
  21-50, Ainosato 3-9, Kita-ku, Sapporo
  ROYCE' Tonden Park Shop
  3-4, Tonden 9-5, Kita-ku, Sapporoo


 • Area2. Ishikari Tobetsu
 • ROYCE' Futomi Factory Shop
  640-15, Bitoe, Tobetsu, Ishikari


 • Area3. Chitose
 • ROYCE' New Chitose Airport Shop
  New Chitose Airport Terminal Buillding 2F,
  Bibi, Chitose


 • Area4. Ebetsu
 • ROYCE' Kamiebetsu Shop
  437-15, Kamiebetsu, Ebetsu


 • Area5. Asahikawa
 • ROYCE' AEON MALL Asahikawa Ekimae Shop
  AEON MALL Around Asahikawa Station 1F,
  7-2-5, Miyashitadori, Asahikawa-shi, Hokkaido